вівторок, 7 вересня 2010 р.

Тема: Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу.

Мета уроку:

1. Дидактична

- Вивчити один з найважливіших законів електричного струму - закон Ома для ділянки кола.

- Експериментальним шляхом встановити зв'язок між силою струму, напругою й опором.

- Застосовувати отримані знання в нових умовах.

- Формувати вміння обчислювати силу струму, напругу, опір.

2. Розвиваюча

- Розвивати навички узагальнення вивченого матеріалу, систематизації знань.

- Сприяти розвитку пізнавальної компетентності.

3. Виховна

  • Формувати вміння висловлювати й аргументувати свою точку зору.
У ході уроку планується формування наступних компетенций:

- пізнавальної: систематизація знань; розширення й нагромадження знань, отриманих у ході практичної діяльності учнів;

- комунікативної при роботі в парах, у навчанні вести діалог;

- здоров’язберігаючі: знання й дотримання правил техніки безпеки; чітка зміна видів діяльності, опора на емоційний підйом й інтерес при розв’язуванні дослідницьких завдань.

Демонстрації:

  • залежність сили струму від опору провідника за умови сталої напруги; залежність сили струму від напруги за умови сталого опору ділянки кола.

Обладнання: комп’ютер, телевізор, CD-диск з презентацією «Закон Ома для однорідної ділянки кола» (22 слайда)

Структура уроку

I. Актуалізація опорних знань учнів.

II. Вивчення нового матеріалу.

III.Закріплення нових знань.

IV.Домашнє завдання.Додаток 2.

Демонстрація 1.
Складаємо коло за схемою. Замикаємо його і знімаємо показання приладів. Повторюємо дослід, приєднуючи спочатку другий, а потім третій акумулятор (або змінюємо напругу випрямлячем). Отримані дані заносимо до таблиці.

Немає коментарів:

Дописати коментар