понеділок, 8 червня 2015 р.

БІНАРНИЙ УРОК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ (оновлений варіант)Buzko v 27_08_1 from Виктория Бузько

відео презентації 
БІНАРНИЙ УРОК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ (попередній варіант)


 Бузько В. Л. «Магнітне поле, 9 клас» [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/magnetikfield9buzko


Бузько В.Л. Дистанційна освіта в загальноосвітній школі у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін / В.Л. Бузько, С. П. Величко. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2014. – Вип. 20: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технічного профілю. – С. 68-70. (стаття) Перегляд тут.

Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції; семінари; виступи; відкриті уроки; підвищення кваліфікації 2014-2015 навчальний рік II семестр

1.XI Всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор»: В. Л. Бузько взяла участь з конкурсною роботою Методичний комп’ютерний посібник Фізика 10 включає в себе: Електронний посібник з фізики «Основи МКТ, 10 клас»; рекомендовані конспекти уроків, медіапрезентації, ігри, дидактичний матеріал до теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл»; тести для перевірки знань учнів до даної теми; інтерактивні кросворди; відеодосліди; ребуси.

Мета роботи: Створити комплексне навчальне середовище для вчителя і учня, підвищити пізнавальний інтерес учнів до фізики, підвищити якість знань учнів. (учасник)


2. Міський семінар для заступників директорів з теми: «Використання ІКТ в адміністративній діяльності». 26.02.2015 року, виступ на семінарі «Використання сайту вчителя для запровадження дистанційного навчання у процесі вивчення фізики в загальноосвітній школі»

3. З 12 січня по 27 лютого пройшла курси підвищення кваліфікації за курсом «Дистанційне навчання»
Результат: розробка дистанційного курсу «Теплові явища, 8 клас»


 
4. 02.03.2015.Авторський семінар (майстер-клас) для вчителів фізики міста «Інноваційні технології як засіб формування пізнавального інтересу учнів в загальноосвітній школі з урахуванням принципу наступності».
План:
1)Презентація підготовлених до перевидання 3 посібників у комлекті із завантажувальними дисками (7,8,9 класи) з фізики та електронного посібника для учнів 10-го класу «Фізика, 10. Основи МКТ».
 


Створення навчального середовища за допомогою завантажувального диску. Робота з програмою «AutoPlay Menu Builder»
2)Бінарний урок як одна з форм інтегральної педагогічної технології на уроках фізики

3)Елементи дистанційної освіти в загальноосвітній школі у процесі вивчення фізики
4)Навчально-дослідницька діяльність учнів як засіб реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу в основній школі
5. Березень: виступ на семінарі вчителів міста з приводу нових підручників.
6. Участь в творчій групі вчителів фізики міста.
7.  05.03.2015. Бінарний урок фізики і біології «Магнітне поле в природі і техніці», учитель фізики В. Л. Бузько, учитель біології А. О. Усачова, присутні доктор педагогічних наук, професор С. П. Величко, кандидат педагогічних наук Е. П. Сірик та студенти педуніверситету. 
8. 22-23 квітня 2015. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності та перспективності» доповідь: «Наступність у реалізації навчально-дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення фізики в загальноосвітній школі».
9.Сертифікат  від Epson  про участь  у  практичному  семінарі  «Комплексні   рішення  Epson для навчально-виховного процесу» 15 травня 2015 року

10. 22-23 травня Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища», присвячена 85-річчю з дня народження Ковальова Івана Захаровича у КДПУ імені Володимира Винниченка, виступ разом з А. О. Усачовою: «Бінарний урок з фізики і біології за темою «Магнітне поле в природі і техніці».

Сайт:
11. Бузько В. Л. «Магнітне поле, 9 клас» [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/magnetikfield9buzko
 
12. Участь у Обласній інтернет-конференції «Шляхи ефективного впровадження освітніх технологій у навчальних закладах Кіровоградської області», 04  черв. 2015 р. – Режим доступу: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog5/title-297 
доповідь: «Елементи дистанційного навчання під час вивчення окремих розділів курсу фізики загальноосвітньої школи» Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції; семінари; виступи; відкриті уроки; підвищення кваліфікації 2014-2015 навчальний рік I семестр

  1. Серпень КОІППО імені В. А. Сухомлинського семінар з приводу патріотичного виховання на уроках фізики (стаття – перший урок);
  2. Жовтень КОІППО імені В. А. Сухомлинського для гуртківців екологічного напрямку про бінарні, інтегровані уроки.
  3. 16.10.2014 року відбувся обласний семінар учителів біології, які викладають хімію, екологію та природознавство з теми: «Реалізація можливостей міжпредметних зв’язків при викладанні природничих дисциплін». В рамках семінару був проведений бінарний урок (біологія+фізика) у 9-А класі. Проводили урок: учитель вищої категорії, учитель-методист, магістр педагогічної освіти, викладач фізики Бузько В.Л. кандидат педагогічних наук;  учитель вищої категорії, учитель-методист, учитель біології Усачова А.О. 
4. 12 вересня 2014 року відбувся захист кандидатської дисертації «Наступність у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів початкової та основної школи» Бузько В. Л. у спеціалізованій вченій раді К 23.053.04 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. На автореферат надійшло 23 відгуки: усі позитивні 8 без зауважень, 15 містили зауваження. 5. 8-9 жовтня участь у Всеукраїнських науково-педагогічних діалогах з міжнародною участю, пленарна частина, виступ (заочно) «Організація навчально-дослідницької діяльності учнів в основній школі як засіб формування пізнавального інтересу до фізики»
6. Грудень: виступ на педраді: «Бінарні уроки з ІКТ».