понеділок, 2 червня 2014 р.

Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції 2013-2014 навчальний рік II семестр

1.  Науково-методичний супровід допрофільного і профільного навчання в умовах міста : наук.-практ. інтернет-конф., 9-11 січн. 2014 р. [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://doslidniks.at.ua/. (Кіровоград). Доповідь: Формування пізнавального інтересу учнів у процесі реалізації допрофільної підготовки під час вивчення фізики у восьмому класу.
2. Физическое образование: проблемы и перспективы развития : Междунар. научн.-метод. конф., 3-6 март. 2014 г. (Москва). Доклад: Формирование познавательного интереса в процессе реализации допрофильной подготовки при изучении физики в основной школе. (Соавтор: доктор педагогических наук, проф. Величко С. П.)
3.  Всеукр. наук-практ. конф., Київ – Кіровоград – Черкаси, 9-10 квітня 2014. Доповідь: Навчально-дослідницька діяльність учнів на уроках фізики.
4. Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі, присвяченої 100-річчю від дня народження І. В. Попова : Міжнар. наук-практ. конф., 25-26 квітня 2014. (Кіровоград). Доповідь: Наступність та принципи історизму фізичної освіти в основній школі.
5. Засоби і технології сучасного навчального середовища: наук.практ. конф., 23 трав. 2014 р.  (Кіровоград). Доповідь: Дидактичні засоби реалізації наступності у процесі навчання фізики учнів основної школи.
6. Міжнар. наук. конф. «Астрономічна школа молодих вчених», Київ – Кіровоград, 29-31 трав. 2014. Доповідь: Моделювання під час вивчення астрономії як засіб формування пізнавальної активності учнів: від природознавства до астрономії.
Перед учасниками конференції виступили:
- д.ф.-м.н., проф, член-кор. НАН України Чурюмов К. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Іменем цього видатного ученого названа комета: комета Чурюмова-Герасименка.
- д.ф.-м.н., проф. Железняк О. (Національний авіаційний університет) та інші.


I семестр
Міські заходи
1.Семінр для учителів природознавства та початкової школи 29.11.2013. (школа №8)
Виступ: «Підручник «Природознавство, 5 клас» та особливості викладання курсу природознавство», презентація досвіду.
2.Член журі міської олімпіади з фізики та астрономії.

Обласні заходи
19-20 вересня 2013 року відбулися ІІ обласніх пам'яткознавчіх студій імені Євгенії Чабаненко з проблеми „Пам’ятки науки і техніки Кіровоградщини: дослідження та використання в освітньому просторі” керівник Лариса Анатоліївна Гайда, методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування культури здоров'я.
Виступ „Дослідницький проект: „Видатні діячі в галузі фізики та техніки Кіровоградщини”.
Всеукраїнські заходи
1. Виступ на семінарі 20 листопада в НПУ імені Драгоманова, м. Київ, присвячений Є. В. Коршаку, доповідь «Наступність у формуванні інтересу учнів до фізики у початковій та основній школі»
2.Всеукраїнський Інтернет-турнір із природничих дисциплін, команда учнів 11-Б класу, I тур 56 балів (прхідний бал у 2 тур – 70 балів)
3. Всеукраїнська учнівська Інтернет-олімпіада з фізики на базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів Косенко Дар’я. 10А (фінал)

 Міжнародні заходи
1. 29–30 жовтня у м. Київі у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку», організовану Національним центром «Мала академія наук України» спільно з українськими й закордонними університетами (Україна, Росія, Польща)
Виступ «Ігрова діяльність як функціональна складова середовища вивчення фізики в основній школі»

2. 13 ноября участие в III Международной научно-практической Интернет-конференции "Виртуальная реальность современного образования" Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, Институт информатизации образования (Москва, 11-14 ноября 2013 г.): участь у двох вебінарах.


3. 14-15 ноября участие в IX Международной научно-методической конференции «Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа-университет», (Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и управление образования Гомельского облисполкома, Беларусь), доклад «Преемственность в формировании интереса учащихся к физике в средней и высшей школе» (соавтор, Величко С. П.) 
http://agss-conf.org/sch-vuz/component/option,com_lists/task,doclist/limit,10/page,1/Itemid,16/
4. 26-27 листопада у Восьмій міжнародній конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013) 26-27 листопада 2013 р. Київ, Україна. Виступ по скайпу доповідь «Використання ІКТ для реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи» http://itea-conf.org.ua/2013/229 (виступ по скайпу)

5. Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок-Осінній-2013» - листопад 23 учня 

Відкриті уроки 2013-2014 навчальний рік, II семестр

1. Бінарний урок біологія+фізика «Акули, скати...», 8 А клас (рос.), дата проведення січень 2014 р. міський семінар учителів біології.
2. Бінарний урок біологія+фізика «Різноманітність плазунів», 8 А клас (рос.), дата проведення 27.02.2014 р. для слухачів курсів підвищення кваліфікації КОІППО імені Василя Сухомлинського (вчителів біології).
Хто проводив:
Учитель біології А. О. Усачова, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, учитель фізики В. Л. Бузько, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель, магістр педагогічної освіти.
Мета:
здійснити екскурсію у місця проживання гігантів серед плазунів; ознайомитися з різноманіттям плазунів; систематизувати знання про плазунів; дослідити фізичні явища в житті плазунів; розв’язати задачі, які б дозволили інтегрувати фізико-біологічні знання учнів.
Використанні програми:
Microsoft Office PowerPoint, Notebook, сервіси learningapps.org, http://www.youtube.com.