понеділок, 4 січня 2016 р.

Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції; виступи; публікації; дистанційні курси, проекти, сайти; переможці олімпіад 2015-2016 навчальний рік I семестр

1.Участь у Десятій міжнародній конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх» (ITEA-2015) 26-27 листопада 2015 року, організованій Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем як Національним координатором Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» за підтримки Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України. Виступ: "Змішане навчання у процесі вивчення фізики в загальноосвітній школі як засіб формування пізнавального інтересу учнів" (програма).
2. Публікації
Посібники:
1) Бузько В. Л. Дидактичний матеріал з фізики. 7 клас. І семестр : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 111, [1] с. — (Серія «Б-ка журн. “Фізика в школах України""; Вип. 7 (139)). Скачати тут

2) Бузько В. Л. Уроки фізики. 7 клас. Розділ I. Розділ II (Частина 1). І семестр : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 126, [2] с. — (Серія «Б-ка журн. “Фізика в школах України""; Вип. 8 (140)). 

3) Бузько В. Л. Уроки фізики. 7 клас. Розділ II (Частина 2). Розділ III (частина 1) : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. - Х. : Вид. група «Основа», 2015. - 125, [3] с. - (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 10 (142)). Скачати тут

4) Бузько В. Л. Уроки фізики. 7 клас : [посібник для студентів фізико-математичного факультету вищих педагогічних навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко, Е. П. Сірик. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2015. – 212 с.


5). Нова програма: 7 клас: Бузько В. Л. Уроки фізики. 7 клас. Розділ III (Частина 2). Розділ IV : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. - Х. : Вид. група «Основа», 2015. - 125, [3] с. - (Серія «Б-ка журн. «Фізика в школах України»»; Вип. 11 (143)).
6) Бузько В. Л. Дидактичний матеріал з фізики. 7 клас. IІ семестр : [посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] / В. Л. Бузько, С. П. Величко. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. —  93, [3] с. — (Серія «Б-ка журн. “Фізика в школах України""; Вип. 9 (141)). Скачати тут


Статті:
1) Бузько В. Л. Програмоване навчання як основа дистанційної освіти у загальноосвітній школі  / В. Л. Бузько, Н. А. Іваницька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 127 (Серія: Педагогічні науки) / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015.  – с. 12-15.

Завантажувальні диски: 3. 1) Дистанційний навчальний курс «Фізика, 7: Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання» призначений для учнів 7-х класів, які мають елементарні користувальницькі навички роботи з документами Google і елементарні знання про фізичні явища, отримані в процесі вивчення інтегрованого курсу «Природознавство» (5 клас). Навчальний курс розрахований на 4 тижні (8 годин). Містить теоретичну і практичну частину. Курс може бути корисний вчителям фізики, студентам фізико-математичних факультетів педагогічних університетів. https://sites.google.com/site/phisics7part1buzkov/home
2) Сайт-проект"Вчені Кіровоградщини в галузі фізики і техніки" Даний проект присвячений поглибленню та популяризації знань про учених, які народилися, виросли чи працювали на території нашої Кіровоградської області. Робота над даним проектом дозволить розширити обсяг знань про учених-фізиків, про учених, які присвятили себе педагогічній діяльності в царині фізики. Отримати додаткову інформацію про життєвий і творчий шлях учених. Учні спираються на базові знання, передбачені програмою, використовують додаткові джерела отримання інформації, ресурси Інтернету, енциклопедії.
Проект створено відповідно до навчальної програми курсу фізики 7-го класу (розділ 1 "Фізика як природнича наука. Пізнання природи") (див. "Дистанційний навчальний курс «Фізика, 7: Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання»")
3) Створено сайт Уроки фізики для вчителя, Бузько В. Л. https://sites.google.com/site/physicslessonsforteachersbuzko/7-klas
4) Продовжується робота над сайтом "Фізика - це цікаво, важливо, прекрасно" https://sites.google.com/site/fizikacecikavovazlivoprekrasno/
4. Переможці міської олімпіади:
Тушкова Валерія 8Б клас III місце
Щедрина Анастасія 7Б клас II місце.
5. Член журі міської олімпіади з фізики та астрономії.